Đã Đóng

New Database and Tables

Private Project for Support Kumar. As per we discussed.

Kỹ năng: HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: html tables, html project support, design html tables, html tables design, tables database car project, database support project, moving tables database mysql, oscommerce edit tables database, vbulletin project support, database support, scripts update tables database

Về Bên Thuê:
( 86 nhận xét ) Santa Monica, United States

Mã Dự Án: #1019900

6 freelancer đang chào giá trung bình $113 cho công việc này

cameraphpjuan

Good php and jquery experience

$200 USD trong 4 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8
Huda1988

I can do it

$180 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Asmaa310

I did somethings like that befor

$90 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gopirmg

WE ARE WAITING FOR YOUR PROJECT.

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
wism1210

We will design something that you need. Something that is really useful.

$120 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
appsDevs

We are an experienced team specializing in designing and building Web app. We definitely will make you satisfactory when you give us a chance!

$40 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0