Đang Thực Hiện

Private project for infenixwebs

Private project for infenixwebs

Kỹ năng: HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: private project website, design private project, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 45 nhận xét ) laval, Canada

Mã Dự Án: #1026401

Đã trao cho:

Infenixwebs

Thanks Georges, Ill have it ready for Wednesday. We'll talk soon.

$35 USD trong 5 ngày
(178 Đánh Giá)
7.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $95 cho công việc này

sarfy4

hello dear! I am interested for every time work. I will give you granted work otherwise payment will refundable. Thanks..

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
chmohsinali

Please consider me for this job.

$150 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0