Đã Hủy

Nhận xây dựng trang web tin tức, bán hàng giá rẻ. Nhận cắt html/css, chuyển psd sang html, sử dụng bootstrap.

Nhận xây dựng trang web tin tức, bán hàng giá rẻ.

Nhận cắt html/css, chuyển psd sang html, sử dụng bootstrap.

Kĩ năng: ASP, CSS, HTML, MVC, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web design & html css, Web Design Bootstrap, trang web design, t$c, design web html css, design tin, bootstrap design web, bootstrap r, website design html css, R&R, r d, r & d, nh , html css bootstrap, bootstrap web, trang web html, bootstrap web design, bootstrap psd design, bootstrap css psd, trang web

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hà Nội, Vietnam

ID dự án: #5964091