Đã hoàn thành

website update

Hi.

I have the following project with a limited timeframe.

1) A running website need a contact form and a newsletter component.

2) Same website needs integration with Logmein rescue plugin.

Contact me for further details.

Regards

ITadmins

Kỹ năng: HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: rescue logmein, website update, plugin update, contact form plugin, html update form, html website update, update component, website component design, plugin website, component update, website design integration, website update form, website component, update contact details project, running website, logmein design, newsletter plugin, html form update, update html form, form update, update form, contact form newsletter, newsletter form website, newsletter component, details website running

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Hasselager, Denmark

Mã Dự Án: #1045448

Đã trao cho:

expertspk

HI, can do . Let's start right now. Thanks

$75 USD trong 1 ngày
(77 Đánh Giá)
6.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

designbrij

best work for here.

$45 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
2.7
balajiw3

Please view our PMB

$150 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0