Đã Đóng

Open source Application installed

Need some one to installed bellow open source software and provide us all the documentation

[url removed, login to view]

Kỹ năng: HTML5, IIS, Thiết kế trang web

Xem thêm: open projects, application iis, software open source, guacamole, open source website design, open source application, open source software, projects source, open source net projects, open directory, net complete application source, open directory application, tbandarkar, net application source, iis application, open source projects

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) kuwait, Kuwait

Mã Dự Án: #4548441

7 freelancer đang chào giá trung bình $71 cho công việc này

sandeep25101982

I can setup this

$105 USD trong 3 ngày
(24 Đánh Giá)
5.9
itamarjp

I can setup it fast

$111 USD trong 4 ngày
(6 Đánh Giá)
3.7
tanujchugh

hi, please check pmb for further details. thanks

$100 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
3.0
helpforit123

add me on skype for more info helpfor.itjob

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
SHAHEEEN08

Dear sir, i can start the job immediately and deliver it within your time limit. My rate is very cheap. please hire me sir.

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
BSHRSOFT

We are ready to do it.

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
webdevadmin

Hi i can start now ....check pmb

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0