Đóng

127472 joomla website needed asap

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

I need someone to take my current design for my website and integrate it into joomla cms. This will be the corporate website for my company with the joomla cms. This should be very easy to someone familiar with joomla. You do not have to create the design as it is already created and sliced. You just have to setup the joomla website and install the extensions below.

[url removed, login to view] Cart

[url removed, login to view] Calendar extension

[url removed, login to view] Gallery extions

[url removed, login to view] FAQ

[url removed, login to view] extension

[url removed, login to view] Gallery Random

[url removed, login to view] Scroller 1.0.2

[url removed, login to view] Web Tour

[url removed, login to view] Billing

10. Content Calendar

11. PMS

12. Letterman Newsletter Component

13. Joomlashack Flexible Login Module

14. Easy User Extended

15. HP ToDo list

16. Recommend

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online