Đã hoàn thành

jp2123 ONLY - Joomla Project

Project for jp2123 ONLY

You know how much to bid

a) Getting a proper blog on the site

b) Changing accommodation image

For a bonus - getting rid of the other text as discussed

Thanks

Kĩ năng: Joomla, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: stumble, joomla project, bonus project, joomla blog website, joomla accommodation, accommodation site, joomla website bid text, joomla changing project, accommodation website, project bonus, changing joomla site, joomla image text, text image joomla, changing website joomla, changing text image, calendar project joomla, project joomla, project joomla vaccation, project joomla booking component, joomla project bid, blog joomla, start nieuw project joomla, b2b project joomla, project joomla prise, collect project joomla

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Thame, United Kingdom

ID dự án: #1042518

Được trao cho:

jp2123

Ready to work on it.

$30 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
3.9