Đang Thực Hiện

328559 Optimize Joomla Site for IE 6

I need you to optimize the following Joomla 1.5 site for Internet Explorer 6: [url removed, login to view]

To see what the site is supposed to look like, please view in Firefox 3.0.

Thank you.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Joomla, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: optimize view, site optimize, joomla optimize internet explorer, tinyurl joomla, site explorer, internet explorer joomla site, joomla explorer firefox, joomla internet explorer firefox, internet site joomla, joomla firefox explorer, firefox joomla, joomla internet, joomla site internet explorer, optimize joomla site, tinyurl site, joomla firefox internet explorer, explorer joomla, joomla optimize, firefox optimize, joomla firefox

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #2074367

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

MtsSoft

lets start working.

$20 USD trong 1 ngày
(180 Nhận xét)
7.0