Đã hoàn thành

124631 Personal Blogsite

Need a personal Blog/ Homepage . Nice and clean - I would also like the person to come up with a different design and we can work around it until I am happy! :)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML, Xây dựng liên kết, MySQL, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: personal blog, personal website blog, personal blog website, personal homepage, blogsite, blogsite website blog, personal link

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Adelaide,

ID dự án: #1870797

Được trao cho:

sworkx

Ready to start.. :-Laura

$140 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0