Đã hoàn thành

145016 Reformat and format sales copy

Tidy up salescopy formatting on main page of website [url removed, login to view] so looks good and is scannable

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, HTML, Xây dựng liên kết, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: c and n sales, tidy website, design sales copy, main website copy, sales page formatting, reformat, sales page design formatting, sales copy design, website sales copy, sales page format, website tidy, copy page website website, page sales copy, page sales website, sales copy page, link building format

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Tauranga, New Zealand

ID dự án: #1891192

Được trao cho:

amag

Hi, as per pmb. Thanks!

$45 USD trong 0 ngày
(384 Đánh Giá)
7.2