Đã Hủy

add icon to favourite list

I want to put my company logo as an icon appears near the site name in the favorite list in internet explorer and most borwsers.

Kĩ năng: Thiết kế logo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: logo design list, list icon, i icon, icon site, icon design company, * icon, design company icon, company name and logo list, add icon, company logo list, Website icon, design logo/icon, company list, list company, favorite icon, add internet, company list add, site icon design, website company name list, add list, icon company, add company logo, icon logo website, add icon website, company icon

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Aleppo, Russian Federation

ID dự án: #24398

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

CodeRover

We can do it, and are willing to respond immediatly.

$100 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
4.5