Đang Thực Hiện

Speeding Up Magento Storefront and Admin Ver 1.5.01

I need to speed up my magento storefront and admin its running to slow for comfort.

Im running magento Ver [url removed, login to view] it was slow off the install

Kỹ năng: eCommerce, Magento, Thiết kế trang web

Xem thêm: speed magento, magento storefront running slow, ver website, ver 5, comfort design, speeding magento, magento speed admin, magento slow admin, magento admin slow, ver , speed up my, speed up magento, Magento speed, magento slow, magento 20, design magento, storefront website design, speed magento website, magento website speed, speed slow, storefront design website, magento running slow, speeding website, admin approval need social engine, design storefront

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1068052

Đã trao cho:

sudheermt

I am a Linux System Admin, I can fix it..

$50 AUD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
2.8

5 freelancer đang chào giá trung bình $158 cho công việc này

v3vn

we can help you , thanks

$150 AUD trong 3 ngày
(25 Đánh Giá)
5.3
shashank20062

Magento experts here , can help you speed up the store .

$250 AUD trong 5 ngày
(28 Đánh Giá)
5.3
azjs

Hi, i am interested please check PM.

$240 AUD trong 10 ngày
(10 Đánh Giá)
4.8
khasrumiah

Please see PMB.

$100 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0