Đang Thực Hiện

116660 Add 10000 MySpace Friends

Add at least 10000 friends to MySpace account at:

Add friends based on these Criteria :

MUSICIANS

age: 18 - 25

location : Worldwide

I'm willing to pay up to $40.00 and no advance payment. I will only pay once you have shown me the finished members by scriptlance escrow.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: add friends, add pay, add escrow website, marketing add, musicians website design, friends members, friends add, add myspace, scriptlance escrow, add myspace friends account, myspace musicians design, add friends myspace account, add friends myspace 10000, add escrow, 10000, will pay myspace friends, design myspace account, myspace account 10000 friends, myspace add 10000 friends, myspace account design, add 10000 myspace, 10000 myspace, myspace 10000 friends, myspace friends design, add 10000 myspace friends

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) toronto, Canada

ID dự án: #1862827

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

aabeeroy

Hi I would like to work on this prokect for you.

$40 USD trong 20 ngày
(6 Nhận xét)
4.6