Đang Thực Hiện

130540 Description for Press

I've a new auction site with novel auction system and require someone to rewrite the current draft press release for more effective distribution on prleap and any other appropriate source.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem thêm: press release distribution , auction press, press marketing system, rewrite press release, press rewrite, press release rewrite, press release require, auction site description

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) San Jose,

Mã Dự Án: #1876708

Đã trao cho:

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0