Đang Thực Hiện

123389 design ebay web tamplates

I have 5 eBay HTML templates that look fine on Internet Explorer but have mistakes on Firefox browser. The job is to correct HTML code. Here an example:

[url removed, login to view]

Please price you offer is for all the 5 templates.

Rgds,

Michael

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web tamplates, website tamplates, web explorer, internet marketing website templates, html 5 tamplates, firefox web, fine design, design on web templates, design on web, ebay browser, ebay website code, html ebay code, html templates design, ebay web design, firefox web browser, design ebay website, ebay html design code, templates html ebay, web design tamplates, http www ebay, website design ebay, web design ebay, ebay html example, website design internet explorer, web browser internet explorer

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Zurich, Switzerland

ID dự án: #1869555

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

IainIsAMonster

I can do them now?

$20 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0