Đang Thực Hiện

151101 From DVCAM into DVD

We have 25 184m-DVCAM tapes. We're looking for somebody who can convert them into DVDs

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: dvd marketing, dvds website, convert dvd

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1897281