Đang Thực Hiện

1114 Need a landing page design/htm

Need a Landing page done. Landing page sample [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Will privde current website and old landing page sample content in Private message. Please don't bid if you can't provide sample of landing page, or don't know what a landing page is. Please don't not bid if you can't be access on MSN online. Looking someone to start this ASAP.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, HTML, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem thêm: online marketing need, landing page design online, fidelity communications, online marketing page design, web design landing page, landing web, html landing page, htm website, html page access, online communications, content page sample, welcome page design html, content page design sample, welcome html page design, monster access, access landing page, landing html, landing page design website, website landing page design, page design html, web page asap, content page design, looking someone design website, landing page online, landing page design html

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Brooklyn, United States

Mã Dự Án: #1751982

Đã trao cho:

deepsniti

plz check PMB

$50 USD trong 3 ngày
(1518 Đánh Giá)
9.0