Đang Thực Hiện

162925 New Logo

I have a website at www.sixbillionfriends.com. I want to change the name and need a simple logo done. Please contact me for the new name.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Tiếp thị, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: i want a new logo, want logo done, simple marketing logo, marketing name logo, logo website please, logo done

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1909116