Đã hoàn thành

138242 Need a quick template in html

have a client that I need a quick template for client

Here is the concept [url removed, login to view]

I need this by monday. If you can not doe it by monday do not bid.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: template website html, template in c, need a design template, template for website design in html, template html, here is template, mysql quick, html mockup template, mysql concept, html mysql template, html template mockup, website template mockup, mockup template, quick html template, mockup html design, template mockup, template html, quick website mockup, quick mockup website, doe, website mockup template, richwaytech, template mysql, quick mockup, mockup html

Về Bên Thuê:
( 207 nhận xét ) miami, United States

ID dự án: #1884416

Được trao cho:

mngtechnolo

we can do [url removed, login to view] needed.

$36 USD trong 0 ngày
(199 Đánh Giá)
5.8