Đang Thực Hiện

Private project for Tariq # 2

Đã trao cho:

dzinegurus

As Discussed.

$70 USD trong 1 ngày
(215 Đánh Giá)
7.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $135 cho công việc này

elialaas

I can do it. See my personal website to know my skills and expirience: http://www.digital-portfolio.ru/eng/?tag=web-sight

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0