Đã Hủy

Convert prestashop template version 1.3.x to version 1.4.x

Project Description:

Work to be performed

- Convert a working prestashop template from Prestashop 1.3.x to a working Prestashop 1.4.x template (See picture [url removed, login to view] for template)

- Convert the footer in the template in such way that it looks like picture 2a.jpg.

Files

- The working Prestashop 1.3.x template will be provided

Work to be returned

- The working Prestashop 1.4.x template based on the provided 1.3.x template, including the renewed footer.

Kỹ năng: HTML, PSD to HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: trnhatthanh, to jpg, convert jpg, psd prestashop website, convert psd template html website, convert psd template website, 2012 convert, template convert html, convert website prestashop, convert 2012, website template convert html, html website convert prestashop, prestashop website project, psd html prestashop, prestashop psd prestashop, convert html version, prestashop based website, convert psd jpg, html convert prestashop, work performed template, convert html template prestashop template, convert html template template, prestashop work, footer prestashop, convert version prestashop template

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) thanh hoa, Vietnam

Mã Dự Án: #1670547

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

graphicaa

I am ready to convert this one. Thanks.

$200 USD trong 10 ngày
(269 Đánh Giá)
7.8