Đã Hủy

Convert prestashop template version 1.3.x to 1.4.x

I have the conversion work prestashop template version 1.3.x to 1.4.x

needs to be done today please contact us for more details

I have the conversion work prestashop template version 1.3.x to 1.4.x
needs to be done today please contact us for more details

Kỹ năng: HTML, PSD to HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: convert prestashop, trnhatthanh, needs done today, psd prestashop website, convert psd template html website, convert psd template website, done today template, convert website prestashop, html version, html website convert prestashop, work needs done template, psd html prestashop, prestashop psd prestashop, html template conversion, convert html version, html convert prestashop, convert html template prestashop template, convert html template template, prestashop work, convert version prestashop template, prestashop convert html, prestashop convert, contact prestashop, template design prestashop, conversion prestashop

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) thanh hoa, Vietnam

Mã Dự Án: #1669610

2 freelancer đang chào giá trung bình $85 cho công việc này

Saonkhan

Hello I have checked your templates that you inclosed. if you need to make converted it into valid HTML/CSS design then I am ready to do it. Check PMB to see my past work with more details. Thank you

$70 USD trong 3 ngày
(8 Đánh Giá)
3.6
mati233

Check your PMB for more details.

$100 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0