Đã hoàn thành

Convert Prestashop theme conversion from 1.3.6 to 1.4

Được trao cho:

erasoft

Hi, Please check pmb for more details. Thanks

$45 USD trong 1 ngày
(109 Đánh Giá)
7.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $61 cho công việc này

jeevanoss

Pls see the PMB

$50 USD trong 1 ngày
(31 Nhận xét)
6.1
z115corporation

Expert in doing this sort of stuff... No upfront needed, all payments through Milestone Payment (Escrow).. Online 16 Hours a day, Can start right away.. Thanks

$100 USD trong 2 ngày
(67 Nhận xét)
5.9
workdesignflow

best work for here.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
freelanceu

I can do this for you. Please check PMB.

$80 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
2.4