Đã hoàn thành

convert psd to html css/w3c

Được trao cho:

alok007patel

Please check your private message!Thanks!

$45 USD trong 0 ngày
(196 Đánh Giá)
6.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $47 cho công việc này

KESHAVINFOTECH

Hi highmedia, Checked ATTACHED FILES, Provide you W3C VALID, STANDARD, SEO FRIENDLY -XHTML coding - Please check PMB. :-)

$47 USD trong 1 ngày
(301 Nhận xét)
7.9
salientcomputer

Hi please see PMB.

$50 USD trong 1 ngày
(212 Nhận xét)
6.5