Đang Thực Hiện

Job for Salientcomputer only

As discussed: to convert single PSD file to HTML and fully integrate it into existing site.

Kỹ năng: HTML, PSD to HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: job website psd, convert existing site, psd job, integrate existing site shopify, phpbb integrate existing site, integrate html psd, html psd job, integrate psd html, convert psd html job, integrate existing site joomla, psd html job

Về Bên Thuê:
( 80 nhận xét ) Brisbane, Australia

Mã Dự Án: #1044556

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

salientcomputer

Hi Thanks very much

$30 USD trong 1 ngày
(212 Đánh Giá)
6.5