Đã hoàn thành

Only for ninepixel #7

Đã trao cho:

ninepixel

thank you for inviting

$190 USD trong 1 ngày
(131 Đánh Giá)
6.6

6 freelancer đang chào giá trung bình $135 cho công việc này

Pakprince

PLEASE CHECK PM.. THANKS

$190 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
4.1
Shreyanshsethia

please check you pmb

$80 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
2.8
rokuncs

Yes I can agree your requirement.

$100 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0
sunshine11

Ready to work. Thanks

$150 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kenessar

Yes I'm Agree and ready to do :)

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0