Đang Thực Hiện

project for itstudent

private project for itstudent - modify html example page. switch button and other minor changes

Kỹ năng: HTML, PSD to HTML, Thiết kế trang web

Xem thêm: html project, switch project, page html project, psd minor, psd example, psd html example, switch design, minor project, psd html project, minor changes websites, minor psd, templates minor changes, sugarcrm php page modify

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Connahs Quay, Guernsey

Mã Dự Án: #1061064

Đã trao cho:

ITStudent

here is my bid

$30 USD trong 0 ngày
(18 Đánh Giá)
5.0