Đang Thực Hiện

Redesigning my dating website using a template

Đã trao cho:

marika82

Hi. Ready to work.. Please check PM.

$120 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2

6 freelancer đang chào giá trung bình $145 cho công việc này

phptopvn

Please check the pm.

$200 USD trong 5 ngày
(55 Đánh Giá)
6.0
svipl7

7 years old Web-Development company. please check our site. please see our portfolio for our work. thanks

$190 USD trong 16 ngày
(9 Đánh Giá)
4.0
lovestar1986

I can do it, Please check your PM. Thank you. Regards.

$60 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
2.8
itconsultindia

php/mysql/html experienced

$200 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
1.9
jhonmiky

Let me do this.

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0