Đã hoàn thành

splash temporary page

Đã trao cho:

salientcomputer

Hi Please see PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(202 Đánh Giá)
6.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $96 cho công việc này

raulp

Hi..Please read your Pm. Thanks

$40 USD trong 1 ngày
(254 Đánh Giá)
7.4
Msolutions7

Hi Perfect integration of this page in full html css [url removed, login to view]’s start agree on this with suitable milestone [url removed, login to view] to start the project ASAP.100%assurance for complete [url removed, login to view] tech support aft Thêm

$215 USD trong 0 ngày
(49 Đánh Giá)
6.7
akashch04

Hi Check PMB

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0