Đã Đóng

Ruby on Rails commerce customization

Customize the Open source e-commerce platform spree ( [url removed, login to view] ) with a new layout.

- We will provide the layout

- Some changes will need to be made on the views to follow our products specifications.

- We need to show all product variants on main page and on category page.

Kĩ năng: eCommerce, HTML, Ruby on Rails, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: website design ruby on rails, spree ruby on rails, ruby on rails spree, ruby on rails e commerce, ruby on rails design, design spree, 1&1 ruby on rails, spree, spree commerce, product customization, e-views, rails page, ruby rails commerce website, spree customization, ruby rails spree, customize spree commerce, customize category, product variants, commerce website ruby rails, open source layout, commerce website product customization, product customization commerce, commerce open source, spree platform, website page views

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Salvador, Brazil

ID dự án: #1030518

2 freelancer đang chào giá trung bình $158 cho công việc này

galvanixer

I can do this easily.

$165 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
3.0
qadir0108

Hi Check my PM kamran

$150 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0