Đã Trao

Selling domain & Website

I am selling my site [url removed, login to view] it has 1005 article on technology and has near about 40,00,000 alexa rank. Domain is going to expire on 30June. I am selling domain and website both. Domain will cost 50$ alone,if anyone wants to purchase whole website with data & domain then cost is 100$. pm me if you want to purchase.

Kỹ năng: Bán hàng, Thiết kế trang web, WordPress

Xem thêm: rank website design, selling, selling my, domain rank, domain purchase, data domain, want rank website, selling data, want domain, whole website, selling domain, sales rank data, selling article, technology selling website, domain purchase virtuemart, alexa rank 100 000, expire domain, domain sales, virtuemart domain purchase, youtube website clone purchase, domain expire, article selling website, extract data website free, macro gets data website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Muridkey, Pakistan

Mã Dự Án: #1633036

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

Mubbshirkazmi

Show me the website

$50 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.3