Đã hoàn thành

Fix website infected with malware

My site: [url removed, login to view] has been infected with malware and flagged by google with a pop-up block.

I need someone to clean up the infection and then manage re-listing the site with google (verifying the site etc.) to remove the current block.

This should be a very easy job providing you know basic web design and understand google analytics!

Kĩ năng: Google Adsense, Google Analytics, SEO, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: www job com au, pop website design, pop up fix, my fix com, easy fix website, design web with google, block design web, fix malware infected website, fix infected website, site malware, infected site, fix website, remove block, fix listing, malware remove, fix pop, fix current website, remove website malware, malware fix, google site malware, flagged google, clean malware, mathewcare, infected website clean, listing fix

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Doncaster Heights, Australia

ID dự án: #1057571

Được trao cho:

eelance

i can do that for you.

$30 AUD trong 1 ngày
(106 Đánh Giá)
5.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

LloydesignStudio

Hi Please see pmb. thanks. Lloyd

$30 AUD trong 1 ngày
(151 Nhận xét)
6.8