Đang Thực Hiện

134521 Marketing and SEO for the site

As per discussion with Jorlance he will be providing marketing and SEO for my site.

He will be getting 10% residual income every month after cutting all expenses.

Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Tiếp thị, SEO, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: seo for, per discussion, website month seo, marketing income, income marketing, residual income

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Westford, United States

ID dự án: #1880693

Được trao cho:

jorlance

Thanx

$100 USD trong 100 ngày
(128 Đánh Giá)
6.1