Đang Thực Hiện

Big Catel Store design.

We require the design development of a online store. We already have the template which will need to be configured and the design concept.

now we just need them to be created.

Budget is 40,00 however work is ongoing.

Kỹ năng: eCommerce, HTML, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem thêm: however big, concept design online, carts design, store design, online store development, design concept, big budget, store design website, store development, development store, design concept website, online store design, need online store design, design store big cartel, design carts work, design store logo online, design store food, online website concept design, magento edit design store, logo design store, template online store, design store logo

Về Bên Thuê:
( 53 nhận xét ) Milan, United Kingdom

Mã Dự Án: #1674126

Đã trao cho:

synan54

hi i am ready to work

$40 USD trong 2 ngày
(12 Đánh Giá)
3.6

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

khambhlay

please go through offerings & show me more.

$40 USD trong 2 ngày
(47 Đánh Giá)
5.4