Đang Thực Hiện

Developer Need - Scroll box for text for SEO

I need a developer who is an expert in Magento, to add a scroll box into the frame for text, this is for seo reasons only,quick turn around need.

Kỹ năng: eCommerce, HTML, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem thêm: scroll text seo, website text design, scroll design, magento scroll box, scroll website design, scroll box, box developer, website developer need, shopping text, add box magento, turn design magento, magento scroll, magento seo text, seo magento expert, magento website developer, scroll magento, check text seo, turn text, scroll website, magento seo expert, dreamweaver text box scroll, anchor text seo, magento frame, rewrite text seo, category text seo

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Stoneleigh, United Kingdom

Mã Dự Án: #1072480

Đã trao cho:

vnsoftsolution

Magento expert here, please check the PMB. Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
2.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

webphp

i can do it. please let me help you. pm for me to discuss. please check pmb for my latest sites

$30 USD trong 0 ngày
(81 Đánh Giá)
6.0