Đã Đóng

magento google base version 1.6 cannot upload products

ok my magento has the extension for google base. all the info is correct but when i try to upload products to google i get this error. The product "Logitech Harmony One Advanced Universal Remote Control 915000099" hasn't been added to Google [url removed, login to view] products were added to Google Content

I need to get my products uploaded.

Kĩ năng: eCommerce, HTML, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: magento google base, magento upload, google base magento, version one, logitech, upload magento products, magento product upload, harmony, google extension, base , base one, upload extension, google remote, product design extension magento, google product magento, remote upload uploaded, magento extension google shopping, google shopping content, version control, advanced upload google, google advanced, Magento content, magento version control, google shopping products, universal remote control

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) allen, United States

ID dự án: #1606312

4 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

ntiersolutions

Please check your pm.

$250 USD trong 5 ngày
(175 Nhận xét)
6.8
dinastalb

Hello, please check my private message. Thank you

$350 USD trong 3 ngày
(24 Nhận xét)
6.5
kiutisuperking

I can help you do it perfectly, hope we'll work together, thanks!

$250 USD trong 3 ngày
(47 Nhận xét)
5.4
corpotec1993

Ready to start. Thankyou

$400 USD trong 6 ngày
(24 Nhận xét)
4.4
ahadjutt

Check PMB please

$300 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
3.2