Đã hoàn thành

.NET C# Fixes

Được trao cho:

talhaamin

see PMB for details

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
4.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

kultech

I can done. Please check PM and my review.

$40 USD trong 1 ngày
(26 Nhận xét)
4.3