Đang Thực Hiện

One X-Cart Skin

We need 1 skin developed for X Cart. Designs will be supplied in PSD format.

Need this started off immediately and completed fast.

Budget: Around $100

Kỹ năng: eCommerce, HTML, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem thêm: cart designs, design skin psd, skin psd, cart skin psd, website designs psd format, shopping cart skin, cart psd, website shopping cart skin, design cart skin, psd shopping cart design, psd cart skin, skin fast, psd cart, website skin designs, psd format designs, shopping cart psd, cart skin design, psd skin, supplied immediately, psd shopping cart, zen cart skin, hitekworld, skin cart, cart skin, change skin cart

Về Bên Thuê:
( 91 nhận xét ) Dubai, India

Mã Dự Án: #1052486

3 freelancer đang chào giá trung bình $110 cho công việc này

voja15

Hi, I am ready for the project.

$90 USD trong 2 ngày
(12 Đánh Giá)
4.7
chiuaua27

CHECK PMB ! :)

$120 USD trong 7 ngày
(19 Đánh Giá)
4.3
pwlasantha

can do this faster and perfectly

$120 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0