Đang Thực Hiện

Optimize Magento Ecommerce Platform under CentOS

Hello. WE an Ecommerce company based in Argrenitna that run our Ecommerce platform under Magento. The optimization of our server is pretty pour. We are intrested in optimizeing our server for Magento. We are using a Virtual Dedicated Server (2Gb) on Godaddy.

Kỹ năng: eCommerce, HTML, Magento, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem thêm: magento centos, magento centos optimization, centos magento, virtual magento, centos website, optimize centos magento, under, magento server, magento optimization, magento ecommerce website, ecommerce website on magento, ecommerce website for virtual, eCommerce Platform, godaddy dedicated, based centos, godaddy centos, virtual server centos, centos optimize, godaddy optimization, magento ecommerce platform, optimize magento centos server, godaddy magento website, magento godaddy optimization, magento godaddy dedicated server, magento virtual server godaddy

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) Buenos Aires, Argentina

Mã Dự Án: #1037346

Đã trao cho:

CoVaLiDiTy

can help you. tnx.

$100 USD trong 1 ngày
(453 Đánh Giá)
7.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $260 cho công việc này

shambhal

hi there Please check inbox Regards Shambhal

$120 USD trong 4 ngày
(88 Đánh Giá)
6.1
Cyberdesignz

please refer to pmb

$400 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0