Đang Thực Hiện

project for fixing some bug in my site

** please dont bif if you not hi this is for Syamsul Bahri. this is only for him.

hi this is for Syamsul Bahri.

fixing those issues that on my site as we spoke about thanks

Matan

Kỹ năng: eCommerce, HTML, Prestashop, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem thêm: fixing my, fixing, fixing bug, bug fixing shopping, bug fixing issues, magento bug fixing project, shopping site project, linux php bug fixing, bux script bug fixing, bug fixing websites, bug fixing freelancer, fixing website

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) raanana, Israel

Mã Dự Án: #1697447

Đã trao cho:

mangkuutama

please accept

$30 USD trong 1 ngày
(160 Đánh Giá)
6.2