Đã hoàn thành

Second prestashop intergration

Được trao cho:

erasoft

Hello, Lets start it now as we discussed. Thank you

$400 USD trong 5 ngày
(98 Đánh Giá)
6.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $550 cho công việc này

nemethyk

Hi, My name is Karoly and I have 5+ years experience developing in PHP. I am very familiar with Magento commerce platform. I can start immediately. Best Regards, Karoly

$700 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0