Đang Thực Hiện

Solve Magento problems

I have 2 problems with magento.

1. I have remove some shipping methods and now I receive a error message when i click Ship botton.

2. When I create a new order from admin panel options of product re not shown an custom options typped is not save.

i attach doc.

Kỹ năng: eCommerce, HTML, Magento, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem thêm: panel methods, 22 problems, solve some, re shipping, magento shipping, magento custom options, create magento product, magento create admin, create product magento, magento create, create order magento, remove custom options, remove custom options product, magento shipping error, magento pending order, order message magento, custom product design magento, magento order admin, magento product order custom, magento custom product order, magento remove custom options, magento click order, ship magento, shipping message magento, ship website

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Madrid, Spain

Mã Dự Án: #1064738

Đã trao cho:

yunussaha

i can fix this. please check pm.

$30 USD trong 0 ngày
(35 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

marynaro

Please check PM.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0