Đã hoàn thành

Solve Magento problems

I have 2 problems with magento.

1. I have remove some shipping methods and now I receive a error message when i click Ship botton.

2. When I create a new order from admin panel options of product re not shown an custom options typped is not save.

i attach doc.

Kĩ năng: eCommerce, HTML, Magento, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: problems with website, panel methods, magento custom product design website, 22 problems, solve some, re shipping, magento shipping, magento custom options, create magento product, magento create admin, create product magento, magento create, create order magento, magento remove custom options product, remove custom options, remove custom options product, magento shipping error, magento create order admin panel, save product magento, magento pending order, order message magento, remove magento product custom options, custom product design magento, magento order admin, magento product order custom

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Madrid, Spain

ID dự án: #1064738

Được trao cho:

yunussaha

i can fix this. please check pm.

$30 USD trong 0 ngày
(35 Đánh Giá)
5.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

marynaro

Please check PM.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0