Đang Thực Hiện

Xcart Expert Needed

I have a client that needs some tweaks to his shopping cart.

1. Button name change

2. Free shipping is not working for a specific product and amount (need fixed)

3. Possible upgrade new version of cart.

Please PMB me for full details.

Please only bid if you can start work today.

Kỹ năng: eCommerce, HTML, PHP, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem thêm: shopping expert, client expert, xcart, needed upgrade, name expert, expert product design, details needed client, need expert free, bid website upgrade, free shopping, full shopping cart, name change, shipping bid website, free shopping cart website, free website shopping cart, flcodework, upgrade xcart version, xcart upgrade latest version, free cart upgrade, upgrade cart version, xcart free, xcart design, upgrade xcart, product expert, needed expert network

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Longwood, United States

Mã Dự Án: #1013265

Đã trao cho:

sameg

plz check PMB..

$80 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
4.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $181 cho công việc này

joomlaexpert4yrs

please check PMB.

$70 USD trong 2 ngày
(23 Đánh Giá)
5.0
Expertever

Ready to start it right now, please check pmb ,Thanks.

$300 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
4.9
dynamiksystems

Pls check pmb

$275 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1