Đã Đóng

bulk sms,bulk smtp & web developing teachings

I need bulk sms, bulk smtp and tututorials for website developing

Thanks.

Kỹ năng: SQL, Thiết kế trang web

Xem thêm: smtp design website, need web developing, bulk smtp, sms amp, design sms website, bulk sms web, smtp website, design sms, need bulk, need bulk sms, web design bulk sms, bulk sms website, sms web design, web design sms, need smtp, sms smtp, smtp sms website, website sms, smtp bulk, web bulk sms, sms sql, website bulk sms, developing, sms design, web based sms

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) new delhi, India

Mã Dự Án: #1008845

3 freelancer đang chào giá trung bình $386 cho công việc này

hazimfayyad

hi, i have experience with bulk sms and emails, for a mass notifications system.

$400 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
MAHHI

My bid is 459 459/30=15.3/day

$459 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
okraja

I am interested in doing this.

$300 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0