Đã hoàn thành

126980 Web Site Capture

Hello Folks:

If someone has the time, I need to capture the html, text and graphics for the following site, and zip them up with the directories intact so that I can move the site to a new host (I cannot get access to the files via the current host).

[url removed, login to view]

Thank you !

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web design directories, design site zip, web directories, capture, capture c, web capture, capture html, move web, html capture, capture text website, move site host, can capture someone website, website graphics move, move web site host, web access admin, capture text

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1873148

Được trao cho:

usuf001

Can be [login to view URL] check pmb

$10 USD trong 1 ngày
(376 Đánh Giá)
6.2