Đang Thực Hiện

149527 email talking

hi yes i want to able to know when i get email on my yahoo account by having my computer talk to me saying mail muta$$$$$$. anyone with any knowledge i will pay to get this done thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Dịch thuật, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: get email account, get email, email website yahoo, account email yahoo, email account yahoo, yahoo email account

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) United States

ID dự án: #1895706