Đã Đóng

Record TV Show (Monday at 8pm ET) as Video File TOMORROW

Record episode of Humanly Impossible on National Geographic Channel on Monday, at 8pm ET as a video file suitable for editing and upload to website.

Kĩ năng: Dịch vụ video, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: 8pm, editing a video, video record, video file, tv show, ET, episode, video channel, record show, upload file website, channel design, upload video channel, channel website, monday, tomorrow, video website design upload, record website design, record upload video website, record upload, sample tv show budget, make php tv show sharing site, logo design fringe tv show, joomla templates tv show websites, job writing tv show, french translation tv show

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1052811

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

kun01

Check my message in your inbox for details.

$50 USD trong 4 ngày
(17 Nhận xét)
4.7
tnug

check your pm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0