Đang Thực Hiện

Find me Fast Web Hosting File Upload

I am looking for a cheap web hosting server that has very fast file upload speeds. I want to be able to send a file that is 15mb in only a few minutes. If you can help me with this I will also have other information finding jobs in the future. I can pay a few $ just for this info. Thanks

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu, Tiếp thị qua Internet, Quản lí dự án, Quản trị hệ thống, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web hosting jobs, very fast hosting, very cheap website design, looking for a cheap web design, jobs with web design, jobs in me, information design jobs, info jobs, help find , find web design jobs, find promotion, find me jobs, find jobs website, find help, find design jobs, find a jobs, find a design web, fast web, fast cheap web design, design web jobs, design web hosting, design web file, design me a cheap website, cheap help with website design, cheap design web

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) charleseville, United States

ID dự án: #41344

Được trao cho:

MGMidget

I can give you this as soon as you select me for this project. I uploaded a 186MB file to this particular host in just 7 minutes!! Cheers Matt

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
1.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

delight

Hi...please check you PM Box for url.Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(82 Nhận xét)
6.9
shawaj

I can help you out, check PM

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
today123

hi sir, please check the pmb

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0