Đang Thực Hiện

invite me to [url removed, login to view]

if u are member u need to invite me to [url removed, login to view] , bid $30

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu, Tiếp thị qua Internet, Nghiên cứu, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: orkut, com u, best orkut, software invite massive orkut, omsoftware, ME, invite design, bid com, invite website, invite promotion, web orkut, orkut com, me, invite orkut, promotion orkut, design invite, invite bid, orkut website, orkut promotion, website orkut, orkut web, website invite, promotion invite

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Coronado, United States

ID dự án: #54999

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

omsoftware

Hello, I am user on orkut and i can invite u as soon as u select me . please checl PMB for more detail Rajkamal

$30 USD trong 0 ngày
(83 Nhận xét)
8.5