Đã Hủy

((pentest)) assignment

[url removed, login to view]

All the details here ..Please remember part 1 is done so no need to do it

can pay 30$

Kỹ năng: HTML, An ninh Web, Thiết kế trang web, Thử nghiệm trang web

Xem thêm: pen design, pentest, docx, website dropbox, dropbox website, details please report

Về Bên Thuê:
( 358 nhận xét ) Mutrah, Oman

Mã Dự Án: #1074167

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

ishtiak146

sir, i am certain i can do this... let us start... thanks

$30 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2
xenix75

hello i do it for 50$

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
julyandelphiki

Low bid to start having positive feedback on this site. Please check my profile if you need assurance on the quality of my work/professional experience.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0